Vår maskinpark

Vi har verktyg och maskiner för små och stora arbeten.

  • 3 meters plåtsax
  • 2 meters kantvik, 68 ton
  • Automatsåg

press